Cargando...Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de
Cooperación e Internacionalización
DGECI
Políticas y estrategias
Convocatorias emitidas DGECI
Noticias
Testimoniales
Libro 10o aniversario DGECI
Ranking
Ligas de Interés
Movilidad Nacional

Bienvenido al portal de Cooperación
e Internacionalización de la UNAM

Aquí encontrarás información sobre movilidad académica y estudiantil y sobre los convenios firmados por esta universidad con instituciones y organismos extranjeros.

Regresar

Aviso

UNAM jest najwiekszą instytucją naukową w Meksyku oferujacą najwyższą liczbą kierunków studiów, oraz szczycącą się najwyższą liczbą studentów. Oferowane przez na kierunki studiów podlegają systematycznej ocenie oraz ulepszaniu oferowanych programów, po to aby dostosować je do obecnych potezb rynku pracy, zapewniając tym samym wysoki poziom kompetencji jak i zatrudnienia wsród swoich absolwentów w procesie poszukiwania pracy.


Witamy na stronie glównej Generalnej Dyrekcji ds. Współpracy i Internacjonalizacji (Dirección General de Cooperación e Internacionalización- DGECI) Narodowego Autonomicznego Universytetu Meksyku (UNAM).

Jest to jedno z międzynarodowych biur UNAM, sciśle współpracującym z Biurem ds. Koordynacji Stosunków i Spraw Międzynarodowych (CRAI).

DGECI jest odpowiedzialna za zarządzanie i nawiazywanie wszystkich umow z wyższymi instytucjami naukowymi, wsrod krajów zainteresowanych nawiązaniem współpracy akademickiej z UNAM. Jest również odpowiedzialny za wymiane studentcka na poziomie licencjackim.

Jeśli chcesz skontaktować się z DGECI, proszę wybrać odpowiedni kontakt e-mailowy zależnie od sprawy:

Na poziomie studiów licencjackich UNAM oferuje 122 kierunków w 36 instytutach.

Lista studiów licencjackich w UNAM


Niektóre z programów licencjackich mogą być studiowane poza kampusem, przez oferowaną przez nas opcję studiów on-line Open Universityand Distance Learning System (SUAyED).

Lista studiów licencjackich w systemie Open and Distance Learning.


Współpraca międzynarodowa na poziomie studiów magisterskich oraz podyplomowych jest prowadzona przez Biuro ds. Koordynacji Studiów Podyplomowych (Coordinación de estudios de posgrado).

Lista studiów magisterkich oraz podyplomowych oferowanych przez UNAM


W centrach i programach badawczych UNAM rozwijana jest międzynarodowa współpraca akademicka w zakresie badań.

Lista instytutów i ośrodków badawczych w humanistycznych i społecznych kierunkach naukowych UNAM

Lista instytutów i ośrodków naukowo-badawczych UNAM

Lista uniwersyteckich programów badawczych i seminariów na UNAM


Działalność kulturalna i centra współpracy zależą od koordynacji współpracy kulturowej:

Lista centrów informacyjnych oraz kulturalnych (Coordinación de difusión cultural) w UNAM

List of courses taught in English

X